حضور تيم اورژانس 115 فارس در مقر فرماندهي نيروي انتظامي

در اين ديدار صميمانه دكتر محمدجواد مراديان گفت : امروز حضور مقتدرانه نيروي انتظامي را در سطح شهر و استان در ماموريت هاي اورژانس نظاره گر هستيم و تاثير مستقيم آن را در كاهش تعداد ماموريتهاي با علت درگيري خصوصا درگيري هاي مسلحانه و موارد تيرخوردگي شاهد هستيم.
مراديان در ادامه از همكاري پرسنل دلسوز نيروي انتظامي در ماموريتهاي اورژانس و حضور سريع اين نيرو در حوادث و سوانح تقدير و تشكر نمود و ادامه اين همكاري را امري واجب در جهت ارائه خدمات مناسب به مردم اعلام كرد.
سردار مويدي نيز اعلام كرد كه ايشان علاقه داشته اند كه يك امدادگر باشند چرا كه امر امدادرساني و كمك به نيازمندان را امري واجب و در عين حال خدمت موثر به مردم مي دانند.
سردار مويدي گفت : امروز نيروهاي امدادي مثل اورژانس با پليس و نيروي انتظامي در واقع مكمل هم هشتند و اگر اب تعامل موثر در كنار هم قرار گيرند ، باعث رضايت و خشنودي مددجويان و نيازمندان را فراهم مي نمايد.
همچنين از مجموعه رياست و مديريت دانشگاه علوم پزشكي ابراز رضايت نمودندو اعلام كردند كه كمترين مشكل را در بحث انتظامي با دانشگاه علوم پزشكي داريم.
ايشان براي پرسنل اورژانس استان آروزي موفقيت و بهروزي در سايه امام زمان (عج) را خواستار شدند.
در پايان با اهداء لوح يادبودي از طرف مديريت و پرسنل اورژانس 115 استان فارس به فرمانده نيروي انتظامي استان جلسه پايان يافت.


بروزرساني : 13/7/89
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-7-14 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ