تصادف سرويس مدرسه در بلوار چمران شيراز
 پيرو تماس مردمي با مركز پيام اورژانس 115 شيراز در ساعت 11:56 اعلام شد دو خودرو سواري در اواسط بلوار چمران به شدت با هم برخورد نموده اند ، با توجه به اعلام وجود مصدوم به تعداد زياد در صحنه بلافاصله 6 دستگاه آمبولانس از پايگاههاي اورژانس نزديك به صحنه به محل اعزام شد كه به گزارش تكنسين هاي اورژانس حاضر در صحنه ، برخورد بين يك دستگاه خودرو پرايد و يك دستگاه خودرو گل بوده است كه متاسفانه خودرو پرايد سرويس مدرسه راهنمايي بوده.
راننده سرويس بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه فوت كرده و يكي از دانش آموزان نيز با توجه به جراحات شديد و ضربه به سر و نقاط حساس بدن در لحظه اول فوت شده بود.
با توجه به شدت حادثه سرنشينان ديگر پرايد هم صدمات جدي داشتند كه توسط آمبولانسهاي اورژانس 115 به بيمارستانهاي شهيد رجايي و نمازي اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومي اورژانس وضعيت مصدومين منتقل شده به بيمارستان رضايت بخش نمي باشد.

11/10/89- ساعت 12:30

به گزارش روابط عمومي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي متاسفانه 2 نفر از مصدومين حادثه كه بيمارستان انتقال داده شده بودند به دليل شدت جراحات در بيمارستان جان باختند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-13 10:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ