برگزاری کارگاه مدیریت بحران بیمارستانی
  
      کارگاه مدیریت بحران بیمارستانی (1) راس ساعت 8 صبح امروز 18/11/89 در سالن رازی مجتمع ولایت آغاز شد . در ابتدا توضیحاتی درمورد اهمیت مدیریت بحران باتوجه به اپیدمیولوژی حوادث در دنیا ارائه شد سپس مفاهیم اولیه بحران با هدف افزیش توانمندی آنالیز ریسک تدریس گردید .شرکت کنندگان بیمارستانهای شبکه های بهداشت و درمان در 4 گروه شمال ،جنوب،شرق و غرب در حال انجام آنالیز مخاطرات منطقه خود و تهیه جداول مرتبط با بحرانها و عوارض آنها می باشند .
بروزآوری : 18/11/89-11:25
  
  
  
  
جلسه پرسش وپاسخ مدیران بیمارستانهای شبکه بهداشت ودرمان استان راس ساعت 13:15 در سالن رازی مجتمع ولایت با حضور آقای دکتر فداکار معاون محترم مدیر درمان برگزار شد.در این جلسه موضوعاتی از قبیل حاکمیت بالینی ،شلوغی بیمارستانها در مواقع بحرانی مورد بحث قرار گرفت وآدرسهای الکترونیکی زیر برای عضویت در انجمن های اینترنتی حاکمیت بالینی معرفی گردید:
در این جلسه به موضوع تکریم ارباب رجوع وسطح بندی خدمات پری ناتال نیز پرداخته شد.

بروزآوری : 18/11/89 -14:10
  
 
دومین مرحله کارگاه با تدریس مبانی پدافند غیرعامل در ساعت 14:15 آغاز گردید و هم اکنون شرکت کنندگان در حال طراحی نقشه مخاطرات منطقه خود بر اساس نتایج حاصل از کارگروهی (1) هستند.
بروزآوری : 18/11/89 -16:02
  
این کارگاه با ارائه کارهای گروهی ، امتیاز بندی و گروه منتخب پایان یافت . گروه غرب شامل نمایندگان بیمارستان مرودشت ، نورآباد ، کازرون ، خرامه و پاسارگاد با کسب 732 مقام اول و گروههای جنوب ، شرق و شمال به ترتیب در مقام های بعدی قرار گرفتند .

بروزآوری : 18/11/89 -16:43
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-11-19 11:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ