آرشيو خبري سال 1390


04/03/90 - ارائه خدمات درماني رايگان در طرح جهاد سلامت 1 .
بيشتر...

22/01/90 - آمار ماموريتهاي اورژانس در طرح امداد نوروزي 90.بيشتر...

18/01/90 - فعاليت هاي ستاد نوروزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - 1390.بيشتر...

13/01/90 - باز هم ماموریت بالگرد اورژانس ونجات جان مصدومین .بيشتر...

11/01/90 - ماموریت بالگرد اورژانس 115 فارس جان 3 تن را از مرگ نجات داد .بيشتر...

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-4-6 12:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ