توقیف یکدستگاه آمبولانس متعلق به یکی از شرکتهای آمبولانس خصوصی
 
با توجه به اینکه نظارت بر فعالیتهای آمبولانسهای خصوصی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به اورژانس 115 داده شده است  و این مرکز بصورت محسوس و نا محسوس در سطح شهر اقدام به بازرسی از آمبولانسهای خصوصی مینماید پیرو مشاهدات بازرسان این مرکز یک دستگاه آمبولانس که بطور غیر قانونی و بدون مجوز در حال فعالیت در سطح شهر شیراز بود توقیف و به مقامات قضائی تحویل شد.
تمامی مراکز آمبولانس خصوصی ملزم هستند جهت تائید پرسنل و آمبولانس خود به این مرکز مراجعه نموده و اجازه فعالیت دریافت کنند لذا از کلیه هم استانی های عزیز تقاضا میشود در صورتیکه موارد خلافی را مشاهده نموده و یا در خصوص آمبولانسهای خصوصی شکایتی داشتند با شماره 6282200 تماس حاصل فرمایند.
کلیه آمبولانسهای خصوصی موظف هستند از آمبولانسهای استاندارد و تجهیزات مناسب استفاده نموده و پرسنل دارای تائیدیه را بکارگیری نمایند. همچنین تعرفه ها باید در آمبولانس نصب شده باشد و در پایان ارائه خدمات قبض صادر نموده و یک نسخه به همراهان بیمار تحویل شود. به هموظنان عزیز توصیه می شود از بکارگیری آمبولانس خصوصی که بدون هیچگونه علامتی و بدون اسم و مشخصات اقدام به انتقال بیمار می نماید خودداری کنند و مراتب را به اورژانس 115 اطلاع دهند.
در خصوص آمبولانس توقیفی پرسنل بدون تائیدیه و آمبولانس با تجهیزات غیر استاندارد و کمتر از میزان مورد تائید در حال فعالیت بوده که توسط بازرسان تیم نظارت این مرکز توقیف شده است.
 
 
تاریخ بروز آوری : 30/4/89

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-4-30 10:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ