معرفي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان فارس
 
در سال 1355 پس از راه اندازي اورژانس تهران اورژانس شيراز با 3 پايگاه در شيراز و 1 پايگاه در تخت جمشيد افتتاح گرديد . روند انجام ماموريتهاي به گونه اي بود كه پس از تماس شهروندان با شماره 115 و پاسخگويي مركز پيام توسط نيروهاي ديسپچ آموزش ديده پس از اخذ آدرس و شماره تماس و نوع حادثه نزديكترين آمبولانس از طريق بي سيم پيج شده و به محل اعزام مي گرديد كه نيروهاي همراه آمبولانس داراي مدرك ديسپچ بوده و دوره هاي خاص آموزشي را طي نموده بودند. پس از معاينات اوليه و انجام اقدامات درماني بيمار را به بيمارستان اورژانس منتقل مي نمودند كه در حال حاضر روند فوق با توجه به اقدامات انجام شده از سال 1377 نيروهاي كارشناس پرستاري و كاردان بيهوشي جايگزين نيروهاي مستقر در واحد ارتباطات و آمبولانسهاي اورژانس گرديد ، همچنين با بكارگيري پزشك به صورت 24 ساعته در واحد ارتباطات ، راهنمايي هاي پزشكي و مشاوره به شهروندان انجام مي گردد.
با توجه به افزايش جمعيت و همچنين افزايش تقاضا جهت استفاده از خدمات اورژانس ، پايگاههاي سطح استان هر ساله بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته افزايش داشته است به گونه اي كه در سال 1380 تعداد پايگاههاي استان به 41 پايگاه و در سال 1388 تعداد پايگاهها به 113 پايگاه افزايش يافت.
با توجه به بكارگيري نيروهاي تحصيل كرده نياز به آموزش مداوم نسبت به تجهيزات جديد و اطلاعات روز در رابطه با انجام اقدامات درماني جهت بيماران احساس مي گرديد به همين دليل واحد آموزش در سال 1378 راه اندازي گرديد ، اين واحد با برگزاري كلاسهاي ضمن خدمت و امتحانات دوره اي و كارگاههاي آموزشي نسبت به انجام اين مهم اقدام مي نمايد.
در سال 1380 با توجه به وسعت جغرافيايي استان فارس و وجود 41 پايگاه در سطح استان جهت امكان سرويس دهي سريع به مصدومين حوادث جاده اي با بكارگيري يك فروند بالگرد نيروي هوايي اورژانس هوايي استان راه اندازي گرديد. همچنين جهت بيماران و مصدومين كه نياز به مراقبتهاي خاص در سطح شهر شيراز دارند ، يك دستگاه آمبولانس مراقبتهاي ويژه ( MICU ) با بكارگيري پزشك ، تكنسين بيهوشي و يك نفر پرستار راه اندازي گرديد.
 
              
 
  در سال 1380 واحدي به نام ستاد هدايت و اطلاع رساني دانشگاه در اورژانس راه اندازي گرديد كه وظيفه پاسخگويي به سوالات دارويي ، راديولوژي ، آزمايشگاهي و همچنين ثبت شكايات مولد درمان را بر عهده داشت ، همچنين اين ستاد با بكارگيري نيروهاي كارشناس پرستاري اقدام به مديريت نقل و انتقالات بين بيمارستاني بيماران در بيمارستانهاي مختلف سطح شهر و شهرستانهاي استان نمود كه باعث كاهش صدمات وارده به مصدومين و بيماران نيازمند به انتقال به ساير مراكز درماني مناسب داشته و همچنين از افزايش حجم مراجعه كنندگان به يك مركز درماني جلوگيري به عمل آورده و باعث بهبود كيفيت عملكرد مراكز درماني گرديد.
همچنين در همان سال با توجه به حادثه خيز بودن استان نياز به تشكيل ستاد حوادث غير مترقبه دانشگاه علوم پزشكي جهت پاسخگويي در زمان حوادث به صورت يك مديريت واحد احساس مي گرديد . با توجه به اين نياز ستاد حوادث غير مترقبه كه شرح وظايف اين واحد به گونه اي است كه قبل از بروز حادثه با برنامه ريزي جهت حوادث و جمع آوري اطلاعات مورد نياز هنگام بروز يك حادثه ، در سطح استان شروع به فعاليت نموده .
با الگو برداري از اين مديريت موفق و مديريت واحد جهت ستاد هدايت ، اورژانس 115 و ستاد حوادث غير مترقبه كه باعث بهبود كيفيت عملكرد هر سه واحد گرديد در سال 1384 ابلاغ شكل گيري مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاههاي سراسر كشور از وزارت بهداشت و درمان صادر گرديد كه در شهريور ماه 1385 اين مركز در دانشگاه علوم پزشكي شيراز راه اندازي شد كه بر اساس اين مديريت چارت تشكيلاتي جديدي جهت اين مركز به كار گرفته شد ( چارت شماره 2 ). كه جهت بهبود عملكرد و به كار گيري نيروهاي مناسب اين مركز اقدام به ارائه پيشنهاد چارت جديدي جهت اين سازمان نموده است ( چارت شماره 3 ) .
  چارت اوليه
 
( چارت شماره 2 )
 
( چارت شماره 3 )
 
با گذشت مدتي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور اقدام به قطب بندي كشور نمود كه استان هاي فارس كهكيلويه و بوير احمد بوشهر و هرمزگان با مديريت بحران مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي فارس قطب جنوب را تشكيل دادند.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-4-29 9:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ