رئوس وظايف مهم واحد امورشهرستانها

 

1-نظارت بر چينش نيرو در پايگاههاي اورژانس استان

2-پيگيري دقيق و رفع مشكلات پرسنل اورژانس شهرستانها

3-بازديدهاي دوره اي ازپايگاهها (محسوس و نامحسوس ) و ارسال پسخوراند به رئيس شبكه

4-تقويت جايگاه مسئول پايگاه و تفويض اختيارات

5-به روز رساني آخرين اطلاعات كليه پايگاههاي استان از نظر تعداد پرسنل ، آمبولانس و تجهيزات پايگاه و آمبولانس

6-بودجه ريزي سه ماهه باتوجه به اطلاعات آماري پرسنل و خريد آمبولانس و تجهيزات لازم

7-ارتباط تلفني و مكاتبه با كليه مسئولين پايگاههاي اورژانس استان جهت اطلاع رساني و اخذ اطلاعات

8-بررسي وضعيت پايگاههاي اورژانس استان باتوجه به گزارش بازرسين بازديد كننده و برآورد نياز پايگاهها جهت توزيع تجهيزات باتوجه به امكانات موجود

9-تدوين شناسنامه هاي پايگاههاي اورژانس استان و اعلام به اورژانس كشور

10-پيگيري شكايات ارسالي از واحد كنترل كيفيت تا حصول نتيجه و اعلام آن به واحد مزبور

11-پيگيري اجراي طرح سيستم كدينگ در استان

12-اخذ ساعات كاركرد پرسنل اورژانس پايگاههاي استان و بررسي آن از نظر ساعات كاركرد واقعي ، اضافه كار ، مرخصي و ...

13-برنامه ريزي جهت صرفه جويي در هزينه هاي مصرفي

14-نظارت بر كليه پرداختي شركت به پرسنل شهرستانها

15--تهيه و تنظيم طرح حق مسئوليت و كارانه غير متعارف

16-پيگيري خريد و توزيع تجهيزات كمپهاي نوروزي

17-انجام كارشناسي و اولويت واگذاري امبولانس به بيمارستانهاي استان

18-توزيع اقلام رفاهي و هداياي مناسبتها به پرسنل شهرستانها

19-پوشش برنامه امداد مسافرين زيارت مرقد امام (ره)و ديگر مناسبتها

20-تنظيم و ارسال اطلاعات به اورژانس كشور

21-عيادت و پيگيري مشكلات خانواده هاي پرسنل فوت شده

22-بررسي و كارشناسي و پاسخ به كليه درخواست هاي شهرستانها

23-توجيه عمومي در اجلاس روساي شبكه و توجيه ويژه جهت روساي شبكه هاي جديد و حضور در شبكه ها و ايجاد زمينه مناسب براي مراجعات روساي شبكه در مركز

 

    مسئول واحد امور شهرستانها :  معصومه اثني عشري   

شروع مسئوليت  در اورژانس : 1388

تلفن تماس : 07116261053 

پست الكترونيكي :   hesab115_2@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-9-29 10:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ