اسامی تیم A بیمارستان سیار

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

1

دکتر بلند پرواز

جراح

 

2

دکتر طحامی

ارتوپد

 

3

زهرا کرمی زاده

پرستار

 

4

اشرف معماری زاده

پرستار

 

5

راضیه راسخ

پرستار

 

6

رسول شتابی

پرستار

 

7

محمد حسین شکری

کاردان اتاق عمل

 

8

مجید یزدانی

پرستار 

 

9

محمد معصوم پور

کاردان علوم آزمایشگاهی 

 

10

زهرا شاه گلی

پرستار

 

11

مهدی صمد پور

پرستار

 

12

عبداله میرآباد

پرستار

 

13

احمد کلات سادات

پرستار

 

14

بیژن عابدی

پرستار

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-7-4 14:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ