واحد ارتباطات

سير كار اين مجموعه خدمتگزار از تماس تلفني يك شهروند شروع مي شود.

 

واحد ارتباطات شامل اپراتورهاي تلفن ، اپراتور بي سيم و پزشك ارتباطات مي باشد.

اپراتور تلفن در حين مكالمه تلفني سئوالاتي را در مورد وضعيت بيمار از تماس گيرنده بعمل مي آورد كه اصطلاحا به آن ترياژ تلفني اطلاق مي گردد ترياژ تلفني يك فرايند سازمان يافته است كه نشانه ها و علايم بيماري فرد تماس گيرنده را از نظر فوريت پزشكي غربالگري كرده و به تماس گيرنده براساس شدت مشكل توصيف شده توصيه خواهد كرد كه چه وقت به پزشك مراجعه كند و تماس گيرنده را به مناسب ترين سرويس خدمات درماني يا مراقبت در منزل راهنمايي كند .حال اين پرسشها شامل سن بيمار ، سابقه بيماري وي و اينكه در حال حاضر از چه مشكلي شكايت دارد و... مي باشد كه بعد از جمع آوري اطلاعات لازم ، تماس گيرنده در دو حالت ممكن قرار مي گيرد.

1-      اين بيمار نياز به اقدامات اورژانسي و اعزام آمبولانس ندارد و توصيه هائي از قبيل مراجعه به درمانگاه و اقدامات اوليه درماني در منزل به خود بيمار يا ويزيتور وي داده مي شود.

2-    مواردي كه اپراتور تلفن تشخيص نمي دهد ، تماس را به خط تلفن پزشك ارتباطات وصل كرده و توضيحاتي در مورد تاريخچه وي به پزشك بدهد، پزشك با بيمار يا ويزيتور وي صحبت   مي كند و در نهايت با تشخيص ايشان يا آمبولانس اعزام مي شود يا   توصيه هاي لازم           ( ارجاع به مراكز درماني) را به ايشان مي نمايند.

تماسهائي كه به اعزام آمبولانس منتهي مي شود بعد از پر شدن فرمهاي ماموريتي كه شامل گرفتن شماره تماس از فرد تماس گيرنده و آدرس كامل و جامعي از موقعيت بيمار يا مصدوم مي باشد به قسمت بي سيم تحويل داده شده. اپراتور بي سيم بعد از آگاهي از آدرس بيمار نزديك ترين آمبولانس را به محل حادثه يا منزل بيمار اعزام مي كند.

لازم به ذكر است كه كليه اطلاعات آماري در پايان هر روز به واحد كنترل كيفيت و آمار و رايانه تحويل داده ميشود تا بر اساس آمارهاي موجود و بررسي كارشناسانه بعمل آمده بر روي آنها سياستهاي كلي اورژانس طراحي و عملياتي گردد.

اگر مايليد روش صحيح درخواست كمك از اورژانس را بدانيد پس به اين نكات توجه كنيد :

·          بدون هرگونه شتابزدگي خونسردي و آرامش خود را حفظ نمائيد.

·          به سوالات كارشناسان 115 در مورد وضعيت بيمار و صحنه حادثه با دقت پاسخ دهيد

·          آدرس خود را به ترتب از مسيرهاي اصلي تا وروديهاي فرعي به طور كمل ارائه دهيد

·          توصيه هاي كادر درماني را بكار بگيريد

·          پس از اتمام مكالمه به منظور تماس احتمالي اپراتور خط تلفن خود را آزاد بگذاريد .

·          از تماس غير ضروري با 115 خودداري كنيد .

*فلوچارت نحوه اعزام مصدوم در سازمان هلال احمر.
*
فلوچارت درگيري.
* فلوچارت خرابي تلفن 115.
* فلوچارت درمانگاه.
* فلوچارت حوادث .
* فلوچارت بيماران رواني.

 

    مسئول واحد ارتباطات  :  مهناز ده بزرگي  

شروع مسئوليت  در اورژانس : 1377

تلفن تماس : 4-07116278641  

پست الكترونيكي : dehbozorgi57@ gmail.com

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-16 13:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ