واحد امور پايگاهها

واحد امور پايگاهها زير مجموعه اي از مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان فارس مي باشد كه کلیه امور مربوط پایگاههای استان و همچنین نقلیه استان زیر نظر این واحد اداره می شود و وظيفه برنامه ريزي پايگاههاي استان ، پيگيري و رفع مشكلات رفاهي ، تجهيزات پزشكي و ساير مسايل مربوط به پرسنل از قبيل مرخصي ، اطلاع رساني و همچنين ارسال وسايل مصرفي و رفاهي و پزشكي ( تجهيز پايگاه ) ، نظارت بر بهداشت و نظم اداري پايگاهها ، فراخوان نيرو در حوادث غير مترقبه و استقرارها به مناسبت مراسمهای مختلف و مشکلات مربوط به بخش نقلیه و آمبولانس پایگاهها را بر عهده دارد .
این واحد زیر نظر معاون فنی اورژانس انجام وظیفه می نماید .
امور پايگاهها به دو قسمت شيراز و شهرستانها تقسيم مي شوند كه تقريبا" به صورت مستقل اداره مي شوند . 

* اداره پايگاههاي شيراز

پايگاههاي شيراز به دو قسمت شهري و جاده اي تقسيم شده است( بيست و دو پايگاه شهري و ده پايگاه جاده اي تا پايان سال 89) هر پايگاه بين 4 تا 6 نفر نيرو دارد . ( بجز پايگاه شماره 13 و دانشگاه كه به خاطر نداشتن آمبولانس در سطح شهر سه نفر نيرو دارند )
پایگاههای شمال شهر : مناطق 1 4 5 7 9 11 12 15 17 18 22 دشت ارژن خان زنیان زرقان
پایگاههای جنوب شهر : 2 3 6 8 10 14 16 19 21 23 خرامه داریون کوار اکبرآباد مهارلو - زیباشهر
 در کلیه پایگاهها يكي از نيروها به عنوان مسئول پايگاه بر امورات آن نظارت دارد و مسئول حفظ اموال پايگاه و اجراي قوانين و مصوبات اداره آنجا مي باشد .
به دليل پراكندگي پايگاه ها قوانين و مقررات ويژه اي براي اداره امورتصويب و با هماهنگي مسئول پايگاه و مسئول مناطق شيراز اجرا مي شوداهم اين موارد به شرح زير   مي باشد :

الف : برنامه ريزي
مسئولين محترم پايگاهها بيست و پنج هر ماه برنامه ماه آينده پايگاه خود را تنظيم و به دفتر امور پايگاهها ارسال مي كنند و نقص برنامه پايگاه از قبيل مرخصيهاي جايگزين نشده يا شيفتهاي خالي را مشخص مي كنند . پرسنل باید تا سه شنبه هر هفته درخواست اضافه کاری یا مرخصی را به مسئول برنامه ریزی اطلاع دهند مسئول محترم برنامه ريزي ضمن بررسي برنامه پايگاهها و درخواست اضافه كاريها تا پنج شنبه هر هفته، برنامه هفته آينده پايگاهها را به صورت تايپ شده به مسئول واحد ارايه مي كند .

ب :
تجهيز پايگاه
 ليست تمام وسايل موجود در پايگاه در قالب شناسنامه تجهيزات اموالی ، غیر اموالی و كمد دارويي ( به پیوست ) به مسئول محترم پايگاه تحويل شده است . مسئول پايگاه موظف است ضمن نظارت بر تكميل فرم مصرف در پايان ماه ( بيست و پنجم هر ماه ) ليست كامل وسايل مصرفي ( به پیوست ) همراه با بقیه فرمهای ماهیانه( به پیوست ) را به دفتر امور پايگاهها ارسال كند و مسئول اجرایی مقادیر مصرف شده را در فایل مربوطه در کامپیوتر ثبت و کلیه وسایل درخواستی را نیز در پایگاهها توزیع کرده . در مورد کپسول اکسیژن که در اول هر هفته (شنبه) پرسنل پایگاهها تعداد کپسولهای خالی را به سوپروایزر محترم اطلاع و کپسولهای خالی را نیز در جعبه های مربوطه در پایگاهها قرار داده که این کپسولها توسط راننده های محترم مرکز طبق برنامه طی دو روز متوالی جمع آوری و کپسول پر شده پایگاه را تحویل می دهند . کپسولهای خالی نیز هر هفته توسط نماینده شرکت فوگا که طرف قرارداد می باشد از مرکز جمع آوری و پس از پر شدن مجددا تحویل مرکز می گردد .

ج
: اطلاع رساني
اطلاع رسانی پایگاهها به دو صورت انجام مي شود : اطلاعيه هايي كه اعتبارآنها كمتر از 10 روز است توسط راننده هاي مركز به صورت ضرب الاجل در طي 2 تا 3 روز توزيع مي شوندوبا وسيله ارسال SMS به مسئول پايگاه اطلاع رساني مي شود و ايشان وظيفه اطلاع به نيروها را بر عهده دارند .
توزيع جزوات آموزشي و اطلاعيه هاي با اعتبار بيش از ده روز با واحد امور پايگاهها مي باشد . اين اطلاعيه ها در پوشه پايگاهها قرار مي گيرد و در طي بازرسي و سركشي به پايگاهها تحويل مي شود . ( حداكثر ظرف 10 روز ) .

د : فراخوان نيرو در حوادث غير مترقبه
جهت فراخوان نیرو سیستم آبشاری تعبیه شده است تا از این طریق کمتر از 20 دقیقه به نیروها اطلاع رسانی شود از این سیستم در چندین حادثه استفاده شده که جوابگو بوده است مانند حادثه حسینیه سید الشهدا شیراز  ( اردیبهشت 1387 ) . در این سیستم از دو روش استفاده شده است :
1-     ارسال پیامک : طبق سیستم آبشاری پیامک مورد نظر توسط مسئول امور پایگاهها به مسئولین پایگاهها ارسال می گردد و توسط کارشناسان اول و دوم به پرسنل مورد نظر ارسال می گردد و مسئولین پایگاهها و پرسنل نیز پیامک مورد نظر را به بقیه دوستان و پرسنل ارسال می کنند .
2-     تماس تلفنی : ممکن است پیامک را کلیه پرسنل دریافت نکنند در این صورت کارشناسان اول و دوم و سوم هر کدام به وسیله تلفن اطلاع رسانی می کنند .
 
 
 
 
فرم اداري تكنسين فوريتهاي پزشكي

آرم ها و نشانه هاي لباس فرم از قانون واحدي تبعيت مي كند . هر تكنسين بايد داراي آرم سازمان كه ستاره حيات وجه مشخصه آن مي باشد.
آرم درجه كه نشان دهنده جايگاه وي در سيستم EMS است ،اتيكت اسم وسرجيبي يا آويز باشد . آرمها در ایران به صورت زیر نصب می شود :
آرم EMS  بازوي سمت چپ و سرجيبي يا آويز روي جيب سمت چپ نصب شوند و علائم و نشانه هايي كه مشخصه فرد و جايگاه وي مي باشد در سمت راست بدن نصب شوند مثلا :آرم درجه روي بازوي سمت راست و اتيكت اسم روي جيب سمت راست بدن نصب خواهند شد . در كشور ايران فرم اداري تكنسينهاي فوريتهاي پزشكي طبق مصوبه مركزمديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور بدين شكل است .
كفش مشكي ساده بدون پاشنه بلند ،شلوار مشكي پارچه اي ساده بدون طرح و اضافات ، كمربند مشكي با سگك ساده ، پيراهن نخي سفيد پا گن دار ( هر دو شانه ) ،دو جيب در دار و بدون طرح و اضافات.
 
ج : سطح بندي تكنسين فوريت هاي پزشكي
پرسنل عملياتي سيستم پيش بيمارستاني به دو بخش مركز پيام و عمليات تقسيم مي شوند . تكتسين فوريتهاي پزشكي EMT و اپراتور مركز پيام EMD
1-     EMT BASIC2 : بخشی از وظایف اين افراد كه جزتيم EMS هستند به شرح ذیل می باشد :
تامین و کنترل راه هوایی ، تنفس مصنوعی ، تشخیص ایست قلبی و ماساژ قلبی ، کنترل خونریزی ، بانداژ ، آتل ، زایمان و مراقبت از نوزاد ، حمایت از بیمار و اطرافیان برای کنترل استرس
2-     EMT intermediate: مرحله اي بالاتر از EMT BASIC  است يعني كسي كه توانايي انجام وظايفEMT BASIC  را دارا بوده و با كسب گواهينامه آموزشي معتبر وتجربه كافي صلاحيت استفاده از مهارت هاي پيشرفته تري براي كمك به مصدومين را دارد مثلا اينتوباسيون ،تجويز داروهاي داخل وريدي ،تفسير ECG ،و...
3-     EMT paramedic: تكنسين ارشد فوريتهاي پزشكي است كه اجازه اقدامات پيشرفته حفظ حيات را دارد مثل تجويز انواع زياد داروها،گذاشتن ضربان ساز مصنوعي ،تفسير نوار قلب و..
به طور خلاصه هر تكنسين فوريت هاي پزشكي بايد قادر باشد رانندگي با آمبولانس را ياد بگيرد،آرام و با طمأنينه با ديگران رفتار كند اسير فشارهاي رواني ناشي از ماموريت ها ،برخورد بد همراهان بيمار و ...نشود و اقدامات درماني را در حيطه شرح وظايف خود انجام دهد .همچنين اين فرد بايد بتواند ضمن حمايت روحي و رواني از بيمار يا مصدوم اطلاعات صحنه حادثه و بيمار را به طور كامل ثبت كند و ضمن انتقال بي خطر يا كم خطر مصدوم به بيمارستان اين اطلاعات را به طور صحيح و كامل به پزشك بيمارستان منتقل كند .
پیوست :
1-     تجهیزات موجود در آمبولانس
2-     تجهیزات موجود در کیف احیا همراه با تصویر
3-     تجهیزات موجود در کمد دارویی پایگاهها همراه با تصویر
4-     تجهیزات موجود در جعبه کمکهای اولیه پایگاهها همراه با تصویر
5-     شناسنامه اموالی و غیر اموالی
6-     فرمهای در یافتی از پایگاهها در پایان هر ماه 
 
امور نقلیه
v     برنامه نرم افزاری تعمیر ونگهداری خودرو
v     طرح قرار دادن 2 آمبولانس فعال در پایگاههای شهری شیراز
v     یکسان سازی آمبولانسها از لحاظ خودرو(فاست- موبی تکنو)
v     یکسان سازی کابین عقب امبولانس از نظر وسایل و تجهیزات موجود (فاست)

هدف از انجام امور فوق :
          1) افزایش قدرت مانور در حوادث غیر مترقبه
2) افزایش سریع نیروها در فراخان عمومی
3) جلوگیری از مستهلک شدن سریع امبولانسها
4) داشتن امبولانس ذخیره در هنگام خرابی امبولانس اول


برای مشاهده هریک از فرمهای مربوطه بر روی آن کلیک کنید .
·         فرمهای ماهیانه مناطق
          فرم ساعت کارکرد
         
فرم برنامه ماهانه
         
فرم مصرفی
          
فرم کارکرد آمبولانس
          فرم كنترل كيفيت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-11 9:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ