کارگاه تریاژ تلفنی مهر ماه 90

ردیفنام و نام خانوادگینام نام پدر
1پریسوزمریم صفدر
2تدینسمیهمحمود
3ترابیالههصدرا...
4جعفریرضیهعلی
5جواهر حقیقی زهراخیرا...
6دلاور اردکانی فاطمه محمد کاظم
7رضا زاده زهراقاسم
8زردشت لیلامحمد
9ساخلزهراعباس
10صداقت خواه زهراناصر
11علی بیگی مهتاب غلامرضا
12محمودیزهراحسین
13یوسفیانزهرامحمد کریم


کارگاه تریاژ تلفنی خرداد ماه 90

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام پدر

1

بياتي فرد

الهام

علي بخش

2

نكويي زاده

فرينوش

اسد اله

3

رنجبر

زهرا

 

4

اكبري

ندا

علي محمد

5

محمدي

مهوش

اله يار

6

احمدی

عفت

پنجعلی

7

امير احمدي

الهام

ماشائ اله

8

بازدار

مرضیه

 

9

زادلانه

الهام

 

10

صامت

مژگان

علامرضا

11

فرهنگ

محسن 

نامدار

12

محمودي

سميه

فرج

13

جعفري

الهام

محمدرضا

14

چوبدار

نجمه

 

15

فزايبی

افسانه

اکبر

16

هوشمندي

كفايت

حسن

17

اكبري

فهيمه

امر اله

18

ثابت سروستانی

نرگس

بهروز

19

ديواگر

سيما

داراب

20

فیروزی

ساناز

بهرامتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-8-3 10:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ