رديف نام خانوادگی نام نوع استخدام فعلی محل خدمت کد ملي
1 آمري مريم پيمانی  شيراز 2291210939
2 ابراهيمي حسن رسمي ارسنجان 2431613666
3 احمدي شوريجه مهدي پيمانی شيراز 2291726641
4 استواري حمايت رسمي سپيدان 2549757068
5 استواري اشکان رسمي شيراز 2431826244
6 اسفندياري مرضيه پيمانی شيراز 2296253385
7 اورنگ محمد اوتي لار 5159645659
8 باميان عباس رسمي کازرون 2371885347
9 بشکار رسول پيمانی بوانات 5139369771
10 بنی هاشمی مرتضی قراردادی مرودشت 2432031113
11 بهمنی خداکرم رسمي* فيروزآباد 2451626615
12 بهمنی خداکرم رسمي* فيروزآباد 2451626615
13 پرنيان محمدعلي رسمي فيروزآباد 2451624868
14 تقي زاده سعيد قراردادی مرودشت 2471590675
15 توانگر اصغر پيمانی لار 2510324942
16 توکلي مقدم فريبرز پيمانی شيراز 2295238714
17 جاويدان غلامعلي رسمي* فيروزآباد 2451047641
18 جاويدان غلامعلي  رسمي* فيروزآباد 2451047641
19 جوکار علي رسمي کازرون 2371134899
20 جوکار علي رسمي کازرون 2371134899
21 جويا حسين پيمانی شيراز 2296210430
22 حاتمی مجيد رسمي م مرودشت 1817162187
23 حاجی رجبی سکينه قراردادی لار 2510165178
24 حاجی رجبی زينب قراردادی لار 2510165161
25 حاجي رجبي مسعود رسمي لار 2511253844
26 حبيبي عليرضا رسمي اقليد 2538963291
27 حدادی جهانبخش قراردادی ممسني 2469542721
28 حسيني محمدصادق رسمي سپيدان 2549569377
29 حسيني باقر رسمي سعادتشهر 2410772277
30 حيدري آرش رسمي شيراز 2294278143
31 حيدري عزت اله رسمي شيراز 2390431372
32 خادمي رحيم رسمي ممسني 2391053223
33 خجسته هدايت پيمانی آباده 2294226186
34 خرم بخت زهره پيمانی لار  
35 خسروي  احمد قراردادی سعادتشهر 2430321380
36 خشاده عباس پيمانی شيراز 5159795219
37 خليفه محمدتقي  پيمانی مرودشت 2430598231
38 خوش لقا صمد رسمي لار 2511252546
39 داويد اسلام پيمانی ممسني 2391034946
40 درفشی ميترا قراردادی لار 2511288583
41 رحماني صمد رسمي ممسني 2390316743
42 رحيمي  علي پيمانی شيراز 4269517980
43 رحيمي  علي پيمانی شيراز 4269517980
44 رحيمي نژاد عبدالرضا پيمانی شيراز 1199230316
45 رضايي محمد رضا رسمي ارسنجان 2432710401
46 رنجبر فرخ قراردادی ممسني  
47 روستا علي محمد رسمي ارسنجان 6489694425
48 روستا مصطفي پيمانی شيراز 6489728087
49 روستائي حميدرضا رسمي بوانات 5139858029
50 زارع محمدعلی قراردادی فيروزآباد 2452051152
51 زارعی اعظم پيمانی شيراز 5489361761
52 زارعي  علي پيمانی شيراز 2293121658
53 زلرع مهر آبادي اصغر پيمانی خرمبيد 5039622546
54 شجاعي خسرو رسمي شيراز 2390335551
55 شجاعي خسرو رسمي شيراز 2390335551
56 شفيعي  محمدرضا پيمانی لار 2511826280
57 عبدلی مجتبی پيمانی زرين دشت 2549424265
58 عربي عباسعلي رسمي ممسني 2390350879
59 عرفاني مليحه پيمانی شيراز 2291046292
60 علی ياری مهدی پيمانی خنج 2451067403
61 فاضلي مفرد نجف شرکتي شيراز 25419704398
62 فروزش حميد رسمي ب شيراز 1817276026
63 فرهادي صادق رضا پيمانی خرمبيد 2539361889
64 فرهمند محمد پيمانی لامرد 5159800107
65 فیروزی ساناز پيمانی شيراز 2298401764
66 قاسمی سيمين قراردادی لار 2511415720
67 قاسمي يوسف پيمانی شيراز 2430682990
68 قاسمي يوسف پيمانی شيراز 2430682990
69 قرباني رسول پيمانی زرين دشت 6549630223
70 قره چاهي محمد پيمانی ني ريز 5439935045
71 کاظمي تورج  پيمانی مرودشت 2471590675
72 کاوياني حميدرضا رسمي کازرون 2370349239
73 کريمي علي رسمي خرمبيد 2410189822
74 کشوري منصور قراردادی کازرون 2390021700
75 کهن ابراهيم پيمانی شيراز 2299301951
76 کيهان اسماعيل قراردادی مرودشت 2431909077
77 محمد نيا ابوالقاسم رسمي ب لار 2510515421
78 محمودي روح ا...  پيمانی آباده 2410717330
79 مصفا کاظم رسمي شيراز 2296051839
80 مقدم سعيد رسمي شيراز 2451319003
81 ملک شاهي حيدر قراردادی شيراز 181835
82 موسوي روح اله رسمي شيراز 2295443660
83 نامداری صياد قراردادی شيراز 2298764484
84 نبئي محسن پيمانی خرمبيد 2411476541
85 نطاق ضيغم پيمانی لار 2510155024
86 نعمتي حسن رسمي ارسنجان 6489849089
87 نعمتي جمشيد رسمي ارسنجان 6489838151
88 نيکنام قدرت اله رسمي کازرون 2370368128
89 وزيري جهانپور پيمانی فيروزآباد 2450732195
90 يلسوار مهدي پيمانی شيراز 2529263663
91 يلسوار مهدي پيمانی شيراز 2529263663


 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-21 12:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ