رديف نام خانوادگی نام محل خدمت نام پدر
1 رشيدي حسنعلي خرمبيد شمسعلي
2 کشاورز هادی داراب مهدي
3 مرادي مصطفي سعادتشهر رحمت اله
4 جوادی حميدرضا شيراز امراله
5 مباشري عليرضا شيراز غلام
6 شفايی امين شيراز احمد
7 امير احمدي الهام شيراز ماشائ اله
8 بهمن دوست زهرا شيراز اسفنديار
9 طباطبايي محمدعلي شيراز منوچهر
10 نوروزی احمد شيراز علی
11 صبازاده لادن شيراز نعيم
12 فولادي وند عباس شيراز حبيب اله
13 حسن شاهي سمانه شيراز محمد حسين 
14 يزداني  سميه  شيراز علي باز
15 توفيقي زهرا شيراز ابوالفتح
16 اكبري ندا شيراز علي محمد
17 دهقاني مرضيه شيراز عوض
18 هوشمند اردكاني زهرا شيراز وفا
19 زارع قنات نوي غزاله شيراز محمود
20 حسني امنه شيراز حيدر
21 رضازاده زهرا شيراز عبدالحميد
22 حسيني ساراني سيد يوسف شيراز سيد كرامت
23 رضائي فهيمه شيراز خداداد
24 نجفی فریده فيروزآباد ملت
25 شاكري الهه فيروزآباد محمد رضا 
26 قنبری فرپور فيروزآباد شهریار
27 قهرمانی لیلا فيروزآباد یداله
28 خبازي فاطمه فيروزآباد محمد هاشم 
29 مؤذن سكينه فيروزآباد رجبعلي
30 صياد زاده صديقه فيروزآباد ابراهيم 
31 حسينی سيد محسن کازرون عبدالكريم
32 تدين  سميه  كازرون محمود
33 كيانپور اسماعيل لار ابوالحسن
34 دوهنده  خليل لار خليل
35 ثمري اسماعيل لار-بيمارستان امام رضا(ع) ابراهيم
36 برون پروانه مرودشت عليرضا
37 عمادي زهره مرودشت عبداله
38 عزيزي اله بخش ممسني حسين
39 پريسوز مريم  نورآباد صفتر
40 دارابي عبدالرسول نورآباد جمعه
41 قره چاهي محمد ني ريز محمود
42 سبوحي  فرشته ني ريز منوچهر
43 عجم زاده گوهر ني ريز آقايار
44 كشاورز طلا ني ريز منصور
45 چوبدار نجمه ني ريز غلامحسين
46 همايوني ليلا ني ريز اكبر
47 قره چاهي شاه ميرزا ني ريز   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-28 12:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ