* آنفولانزاي خوكي.

* گلوكاگون.

* كانولاي بيني.

* متانول.

* ماسك يكطرفه.

* ديابت قندي.

*  آنچه در زمان برخورد به صحنه هاي تصادف بايد بدانيد.

* رانندگي در فصل سرما و بارندگي.

* كيس ريپورت 13 ( هيستريك).

* گردنبندهاي مخصوص بي حركت كردن مهره هاي گردن.

* كيس ريپورت 12 (مرگ قطعي).

* نحوه صحيح انتقال مصدومين حوادث.

* ساكشن.

* برقراري راه هوايي مصنوعي - راه هوايي بيني .

* بهداشت مدارس (شماره دو).

* بهداشت مدارس (شماره يك).

* دارو هاي اورژانس.

* هاري.

* ماموريت ايمن (شماره دو).

* روش مقابله با موقعيت هاي بحراني .

* ماموريت ايمن (شماره يك).

* كيس ريپورت 11 ( اشكال دارويي).

* كيس ريپورت 10 (كانوالس).

* كيس ريپورت 9 (فني توئين).

* كيس ريپورت 8 (شكستگي).

* كمكهاي اوليه در برخورد با مواد شيميايي ( اسيد استيك ).

* كيس ريپورت 7 (هپاتيت).

* كيس ريپورت 6 (آنفولانزاي مرغي).

* كيس ريپورت 5 (فشار خون).

* نكاتي در رابطه با فشار خون ( شماره يك).

* كيس ريپورت 4 (درد قفسه سينه).

* كيس ريپورت 2 (شكستگي).

*
مسمومیت با مونواکسید کربن

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-8-29 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ